Díl 1: Základní pojmy, které byste měli znát při výběru půjčky!

5 208
4.7/5 - (3 votes)

Touto částí jsem měla začít. Na základě vašich ohlasů jsem si bohužel až teď uvědomila, že mnozí z vás některé z nasledujících pojmů ohledně půjček neznáte, nebo nevíte, co přesně znamenají. Ráda bych to proto nyní napravila.

Půjčka – poskytnutí peněz za úrok. Věřitelská společnost klientovi zapůjčí peníze na určité období, ve kterém je dlužník povinen půjčku splácet. Jako odměnu za poskytnutí peněžní sumy si klient účtuje úrok.

Dlužník – osoba, která na základě obchodní smlouvy s úvěrovou společností povinna zaplatit vypůjčenou finanční částku včetně úroku v určitém časovém období.

Věřitel – subjekt poskytující půjčku dlužníkovi za úplatu.

Pohledávka – nárok věřitele na finanční plnění ze strany klienta.

Doba splatnosti – časový úsek, ve kterém musí být půjčená částka splacena.

Splátka – peněžní částka, kterou si klient pravidelně splácí věřiteli. Obsahuje úroky, poplatky i pojistné.

Splátkový kalendář – časový harmonogram postupného plnění závazků vůči věřiteli. Je zde přesně uvedena výše dlužné částky a datum splatnosti jednotlivých splátek.

Úrok – částka, kterou je dlužník povinen zaplatit úvěrové společnosti jako odměnu za půjčení peněz. Uvádí se v procentuální hodnotě z dlužné částky za časové období.

Úroková sazba – cena půjčené částky vyjádřená v procentech za rok.

Prodloužení splatnosti – možnost překročit sjednané splátkové období za dohodnutou finanční úplatu.

RPSN – roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje kompletní náklady úvěru spolu s úroky, poplatky, pojištění apod.

Upomínka – upozornění klienta na uhrazení částky, která nebyla zaplacena v řádném termínu.

Smluvní pokuta – konkrétně určená částka dohodnutá obchodní smlouvou, kterou může jedna ze smluvních stran požadovat v případě porušení smlouvy.

Spotřebitelský úvěr – půjčka fyzickým osobám na financování nepodnikatelských potřeb. Slouží jako prostředek k nákupu spotřebního zboží a financování služeb (dovolená, platba energií apod.). Spotřebitelský úvěr je často označován také jako „půjčka na cokoliv“.

Krátkodobá půjčka – nebankovní půjčka, která má obvyklou splatnost maximálně do 30 dnů. Tato finanční výpomoc klientům poskytuje peněžní částky od 20 do 30 tisíc Kč.

Nebankovní půjčka (půjčka bez registru) – poskytnutí půjčky nebankovním subjektem. Klient má výhodné podmínky z pohledu dokládání příjmů, avšak bývá spojena s vyšší úrokovou sazbou.

Půjčka bez úroků – některé úvěrové společnosti nabízejí první půjčky bez poplatků, tedy bez potřeby platit úrok.

Půjčka do výplaty – krátkodobé poskytnutí peněz na úrok na velice krátké období, obvykle se splatností do 30 dnů.

Půjčka online – sjednání poskytnutí peněz sjednané výhradně prostřednictvím internetu.

Rychlá půjčka – poskytnutí peněz na krátké období. Klient potřebnou částku obdrží ve velmi krátkém časovém úseku, od 15 minut do jednoho dne.

Hypotéka – dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Americká hypotéka – druh hypotéky zajištěné nemovitostí. Slouží k financování libovolného záměru. Umožňuje půjčení větší částky a díky zajištění tak získat nižší úrokovou sazbu. Podobá se naším nebankovním hypotékám.

Chci vidět přehled seriózních nebankovních poskytovatelů půjček

5 Comments
  1. […] ponuka se označuje také jako tzv. krátkodobá půjčka. Znamená to, že půjčku je nutné splatit v řádu několika týdnů. U Zaplo půjčky si […]

  2. […] se dostáváme do debetu. Co z dlouhodobého hlediska může být neudržitelné. Zejména když se pomyslné nůžky mezi […]

  3. […] gramotnosti byste ještě před podpisem měli ovládat, co znamenají jednotlivé položky a pojmy na smlouvě, aby vás později nečekali nepříjemné […]

  4. […] Chcete rozumět i dalším pojmům z vaší úvěrové smlouvy? Koukněte se na jejich seznam. […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte