Jak na svůj vlastní finanční rozpočet

3 173
Rate this post

Vytvoření vlastního finančního rozpočtu vám umožní získat kontrolu nad vaší finanční situací. Umožní vám snížit riziko případných zbytečných výdajů a zadlužování se. Můžete najít nové zdroje pro úspory a zodpovědně se připravit na neočekávané výdaje v budoucnu. Vytvoření vlastního rozpočtu je základním předpokladem finanční odpovědnosti.

Předtím, než se podíváme na jednotlivé metody tvorby rozpočtu, si musíme říci jednu důležitou věc. Vytrvalost, bez ní se příliš daleko nedostaneme. Tvorba vlastního vyrovnaného rozpočtu je proces, který za nás neudělá nikdo jiný a vyžaduje si nějaký čas navíc. Kromě rozhodnutí vytvořit si vlastní rozpočet je to právě vytrvalost, která je jedinou zaručenou cestou k úspěchu.

Během této „přípravné“ fáze zjistíte, jak moc vám záleží na vytvoření si vlastního rozpočtu. Nebojte se investovat svoji energii a čas. Vrátí se vám několikanásobně v budoucnosti.

Příjmy a výdaje

Už na začátku procesu tvorby rozpočtu doporučuji zorientovat se ve vlastních číslech. Většina lidí si sice příjmy a výdaje pamatuje, nesleduje je však do detailu. Zná jen přibližné částky, které míjí. Existuje jen velmi malá skupina lidí, která si vede jakýsi vlastní účetní deník. Výkaz vlastních příjmů a výdajů.

Lidi můžeme rozdělit na dvě skupiny podle toho, kolik zdrojů příjmů mají. U většiny lidí, z první skupiny, existuje jen jeden druh příjmu. Standardně je to mzda za vykonanou práci. Lidé v druhé skupině mají příjmy i z pronájmu nemovitostí, z investic na kapitálových trzích, jednorázové příjmy z prodeje majetku nebo různé formy sociálních dávek vyplácených současně se mzdou.

rozpočet

U výdajů je to již pestřejší a u každého člověka individuálně. Existují výdaje, které se nám opakují každý měsíc (inkaso, výdaje na domácnost, pojištění, splátku úvěru apod.). Následují výdaje, které nejsou plánovány, ale člověk si je dopřává (posezení s přáteli, koupě dárku, oslava apod.). Známe i výdaje, se kterými nepočítáme. Jde o výdaje na odstranění neočekávaného často havarijního stavu (nemoc, pracovní neschopnost, pokazilo se auto, pračka, vysavač apod.). Zjednodušeně si je můžeme rozdělit na pravidelně se opakující, sporadické a překvapující (neočekávané).

Metody tvorby rozpočtu

Vlastní rozpočet si můžeme vyskládat pomocí tří metod. První je metoda založená na předpokládaných příjmech a výdajích. Příjem máme téměř jistý, ale výdaje si pamatujeme přibližně. Klidně si je sepište. V tomto okamžiku uvidíte, kam reálné odcházejí vaše peníze.

Druhá metoda vychází z reálných čísel. Zde je ale předpoklad, že evidence výdajů a příjmů je již zavedena. Projděte si zpětně zaznamenány příjmy a výdaje a najděte v nich opakující se vzorce, z nichž si vytvoříte projekci příštího měsíce (váš předpoklad výdajů na měsíc budoucí). Například platby, které se opakují každý měsíc a připočtěte určitou rezervu na neočekávané výdaje (např. 10%).

Třetí metoda je velice jednoduchá. Najděte si čas a sestavte si rozpočet na základě vlastního příjmu. „Pohrajte“ si s čísly a zkuste si namodelovat vaši předpokládanou spotřebu. Jakou část a na co byste chtěli své příjmy utratit. Nezapomeňte ji ale následně v průběhu měsíce kontrolovat a upravovat podle reality a potřeby.

Za plánovací období si nastavte jeden měsíc. Nemusí to být kalendářní měsíc, lepší je lhůta 30 dní. Nejlepší je začít od data výplaty a plánovat po datum příští výplaty (nebo jakéhokoliv významnějšího příjmu).

Kladný a záporný rozpočet

Kterákoliv metoda tvorby rozpočtu je postavena na sledování příjmů a výdajů. Nejdůležitější je dosáhnout kladný rozdíl, to znamená vyšší příjmy než výdaje. Poměrně často se však setkáváme se situací přesně opačnou, tedy výdaje jsou nad příjmy.

Tehdy se dostáváme do debetu. Co z dlouhodobého hlediska může být neudržitelné. Zejména když se pomyslné nůžky mezi příjmy a výdaji rozšiřují.

Pokud se vám nepodaří dosáhnout hned první měsíc plusového hospodaření, vůbec z toho nemusíte být smutný. Udělali jste jeden velký krok do budoucnosti. Zavedli jste si vlastní evidenci, vlastní účetnictví. Právě jste si vytvořili unikátní pomůcku, která vám pomůže okresat výdaje a usnadní vám cestu k plusovému hospodaření. V této fázi je velmi důležité co jsme si psali na začátku – nepolevit. Kdo začal, má půl cesty za sebou. A kdo by se vracel z půl cesty zpět?

TIP pro vás: Víte kdy se vám plánování rozpočtu taky hodí? Například když budete budovat svůj vlastní byznys při zaměstnání.

Líbil se vám článek o vlastním finančním rozpočtu, sdílejte

3 Comments
  1. […] Jak na svůj vlastní finanční rozpočet […]

  2. […] Jak na svůj vlastní finanční rozpočet […]

  3. […] sestavování rozpočtu, porovnání našich příjmů s výdaji, je základní pilíř úspěchu. K dosažení finanční […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte