Hodnota učitelů za peníze

0 230
3/5 - (1 vote)

Zvyšování platů učitelů není jen domácí téma. Známe experiment z Indonésie, kde před lety probíhala obdobná debata o platech učitelů jako u nás. Nakonec vyhráli obhájci dvojnásobného zvýšení platů.

Vliv tohoto opatření se podařilo testovat ve velkém randomizovaném experimentu, který však neodhalil žádný pozitivní vliv zvýšení platu učitelů na výsledky žáků. Platy se zvýšily, kvalita školství ne.

Obdobně i v USA před pár lety Obama vyzýval na důležitost zvyšování platů a financí do školství:

V čase když ostatní země sází na vzdělávání, snižování veřejných rozpočtů přimělo naše státy propustit tisíce učitele. Víme, že dobrý učitel může zvýšit celoživotního příjem třídy o více než 250 000 dolarů… na učitelých záleží. Tak místo útočení nebo obraňování statusu quo nabídněte škole lepší nabídku. Dejme jim zdroje na to, aby si mohli zachovat dobré učitele a odměňovat ty nejlepší.

Efekt propouštění špatných učitelů

Odkud měl Obama informaci o hodnotě dobrého učitele? Z často citované studie, která upozorňuje na vysokou přidanou hodnotu kvalitního učitele. Tato studie však ukazuje, že lákání kvalitních učitelů přes finanční bonusy nepřináší ve skutečnosti vysoký čistý benefit.

Studie spíše poukazuje na vysokou přidanou hodnotu „deselekcie“ nejslabších 5 procent učitelů z rozdělení podle jejich kvality. Tedy, jinými slovy, poukazuje na vysokou přidanou hodnotu propouštění špatných učitelů.

Podle odhadů autorů studie by propouštění špatných učitelů muselo být spojeno s vyššími platy, aby kompenzovaly větší rizikovost učitelského povolání na trhu práce a dokázali udržet lepší učitele. Šlo by však o zvýšení platů pouze o 1,4 procenta.

Hlavní část přidané hodnoty by přineslo propouštění nejslabších. A nešlo by o malou přidanou hodnotu. Podle autorů jsou:

Odhadované výnosy z této politiky jsou více než 10 krát větší než její náklady.

Americké specifika

Studie je samozřejmě postavena na množství lokálních předpokladů a je specifická pro trh práce a vzdělávací systém v USA. Nemůžeme z ní ani zdaleka dělat závěry pro slovenské reálie.

Přečtěte si: Je věda hlavním motorem inovací?

Měla by však pomoci větších akcích rozšířit diskusi ohledně učitelů a jejich platů o nové pohledy. Zdůrazňuje totiž to, co se již několik krát psalo: zvyšování platů není samospasitelné.

Kromě toho potřebujeme zajistit, aby:

  1. Mezi novými přijatými učiteli byli především ti kvalitní
  2. Pokud nechceme čekat 20 let na přirozenou generační výměnu, potřebujeme zajistit, že školy opustí učitelé, kteří nepodávají adekvátní výkony

České školství sice poslední roky opouštějí učitelé, ale vůbec nemusí jít o ty nejslabší. Jen pro srovnání, v letech 2009 až 2014 poklesl počet mladých učitelů do 30 let o 35 procent a naopak narostl počet učitelů nad 60 let až o 71 procent.

K tématu propouštění nekvalitních učitelů je České  Republice zatím velké ticho. I když jde o opatření, které by dokázalo výrazně zlepšit kvalitu školství a to bez vysokých nákladů.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte