Tajemství prosperujícího podnikání

1 34
Rate this post

Základem prosperujícího podnikání je bezpochyby dostatek zákazníků, respektive odběratelů. Tehdy se firmě daří. Umíme si naplánovat cash-flow, pod kontrolou máme pohledávky i závazky. Vše vypadá perfektně. Ale pozor!

Podnikání je o příležitostech, obezřetnosti a přípravě na budoucnost. „Slyšíte“, co Vám říká Vlastní firma?

Dnes už nestačí mít vše správně naúčtováno, dnes je třeba číslům z účetnictví rozumět, udělat si jednoduchou finanční analýzu.

Díky analýze získáme cenné informace o minulosti, lépe se zorientujeme v přítomnosti a dokážeme si obezřetněji naplánovat naši budoucnost.

Vše záleží od peněz, v podnikání to platí dvojnásob. Pokud máte dostatek peněz, víte investovat a zároveň růst, expandovat na nové trhy. Pokud máte nedostatek peněz, tak mnoho toho nemůžete uskutečnit.

Jak řekl Steve Jobs:

Jednoduché může být náročnější než složité“, snažme se v podnikání o jednoduchost. Dělejme si takové analýzy, plány, kterým rozumíme a hlavně nám nezaberou mnoho času.

Jak má taková jednoduchá analýza vypadat?

  1. Potřebujeme bezchybné data z našeho účetnictví (účetní závěrka, cash-flow)
  2. Výpočet ukazatelů
  3. Vyhodnocení situace
  4. Výsledek

Jaké ukazatele jsou pro nás směrodatné? Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám. No doporučujeme vybrat si ukazatele na základě hry. Představíme si, že jsme investoři, kteří chtějí vložit peníze do firmy. Jaké ukazatele by byly pro nás podstatné abychom skutečně investovali?

Zajímat bychom se měli hlavně o:

  • Likviditu, schopnost firmy přeměnit majetek na peníze. Hodnota ukazatele by měla být rovna 1 nebo vyšší
  • Rentabilitu, schopnost firmy tvořit zisk. Vyjadřuje výkonnost firmy. Čím vyšší číslo, tím je firma výkonnější
  • Zadluženost, hovoří o podílu využívání vlastního kapitálu ve firmě. Čím vyšší číslo, tím více vlastních peněz firma využívá
  • Aktivitu (obratovosť), vyhodnocuje jako firma pracuje se svými zásobami. Čím vyšší číslo, tím lépe pracuje

Mějte stále na mysli zlaté bilanční pravidlo. Dlouhodobý majetek je financován dlhdobými penězi. Krátkodobý majetek, krátkodobými peniazmi.

Tajemství prosperujícího podnikání

1 Comment
  1. […] Přečtěte si: Tajemství prosperujícího podnikání […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte