Jak zajistit prosperitu firmy řízením peněz (cash-flow)

0 70
4/5 - (1 vote)

Platební schopnost podniku znamená schopnost hradit stávající závazky včas. Pokud podnikatelský subjekt stíhá platit ve lhůtě splatnosti, je vše v pořádku. Pokud ne, dostává se do platební neschopnosti.

Kdo chce být insolventní? Myslím, že nikdo.

Každý z nás se snaží věnovat vlastnímu podnikání nejlépe jak umí.

A každý podnikatel se setká is nepříznivými situacemi, například is nedostatkem peněz.

Kdybychom tak věděli, co se v budoucnu stane, lépe bychom se na to připravili. Někdo moudrý jednou řekl:

„NEJLEPŠÍ ZPŮSOB JAK SE PŘIPRAVIT NA BUDOUCNOST, je soustředit se na PŘÍTOMNOST.“

 

Pokud si chcete zachovat vlastní finanční tvář v podnikání, připravujte se na budoucnost již nyní. Plánujte. To je základní kámen úspěchu. Nemusíte plánovat složitě, podstatné je, abyste plánem rozuměli hlavně Vy.

Ať jsou plány Vaší pomůckou a ne brzdou Vašeho podnikání. A nepodceňujte ani vyhodnocení plánů. Podívejte se zpětně jako jste plánovali. Porovnejte plán se skutečností. Poskytne Vám to velmi cenné informace pro další rozvoj.

V každé firmě existuje „nějaký“ tok hotovosti, který představuje veškeré příjmy a výdaje dané firmy. Vyjadřuje pohyb peněz do firmy a z firmy. Tento tok se zvykne označovat pojmem cash-flow.

Firemní cash-flow

Odborná definice hovoří o tom, že cash-flow představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité časové období.

Cash-flow musíte pečlivě plánovat a sledovat, abyste se nedostali do finančních problémů. Každá firma musí mít dostatek peněz na to, aby mohla včas hradit své závazky (půjčky, energie, materiál, mzdy, …).

Cash-flow představuje rozpočet Vašeho podnikání. Plánujete si, kolik peněz potřebujete k úhradě závazků. Ale plánujete si i to, kolik peněz obdržíte v podobě uhrazených faktur.

Abyste si co nejlepší sestavili cash-flow plán, musíte poznat příjmy a výdaje. Znáte příjmy a výdaje Vašeho podnikání? Nebo jen tušíte, kam odcházejí a odkud přicházejí peníze?

Víte, co tvoří základ Vašich příjmů? Kteří obchodní partneři jsou pro Vaše podnikání strategický? Příjmy v podnikání můžete dosáhnout zejména z prodeje zboží a z poskytování služeb.

No můžete mít i příjmy z pronájmu budov, strojů, zařízení. Příjem z reklamy. Případně příjem z prodeje nepotřebného majetku, vyplaceny úroky z vkladů, cenných papírů, vyplacené dividendy. Příjmy z patentů, licencí, autorských práv.

A co výdaje? Znáte je? Kdo je Vaším největším dodavatelem? Komu platíte nejvíce? Kde utrácíte peníze?

Základním typem výdajů jsou úhrady faktur za dodaný materiál, suroviny. Úhrady faktur za poskytnuté služby od našich dodavatelů. Následují výdaje na zajištění provozu.

Úhrada faktur za energie, daně, výplata mzdových nákladů, pojištění. Úhrada měsíčních splátek leasingů, úvěrů, pronájmu. Zaplatit musíte také různé poplatky v bankách, případně pokuty, sankce a různé administrativní poplatky.

Plánování pohybu peněz Vám poskytne odpovědi na tyto otázky. Navíc budete přesně vědět, kdy se máte připravit na odliv peněz a kdy ke Vám peníze přijdou.

Sestavujte si cash-flow plán na měsíční, kvartální bázi. Průběžně ho musíte hodnotit, věnujte této činnosti čas. I když je to náročné.

Chvilku potrvá, než si na to zvyknete. Investovaný čas se Vám vrátí v podobě podnětných informací, které se dozvíte.

Zjistíte, jaké nepředvídané příjmy a výdaje vznikly, zda jsou pravidelné nebo nepravidelné. Na základě těchto skutečností si lépe nastavíte potřebu peněz v budoucnosti. Předejdete tak nepříjemným situacím v podnikání.

Stará moudrost praví:

„ŠTĚSTÍ přeje připraveným.“

 

Buďte připraveni na nové výzvy.Jak zajistit prosperitu firmy řízením peněz

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte