Když migrace (ne)funguje

0 204
Rate this post

Lidé ve své podstatě nemají cizince rádi. Cizinci jsou jiní – mluví jiným jazykem, mají jiné náboženství, jejich kultura je odlišná.

Slováci by věděli o migraci vyprávět. Koncem 19. století se jich do Ameriky trvale přestěhovalo půl milionu – pětina celého národa.

Američanům se Slováci nelíbili a trvalo až tři generace, dokud se plně asimilovali. Na USA však měli blahodárný vliv. Budou mít pozitivní vliv na Evropu i současní migranti?

Když migrace funguje

Lidé ve své podstatě nemají cizince rádi. Cizinci jsou jiní – mluví jiným jazykem, mají jiné náboženství, jejich kultura je odlišná.

Člověk neví, co má od nich čekat. Cizinci narušují zažité společenské pravidla. Pokud existuje mnoho z nich, změní společnost natrvalo.

A tak ani Američané neměli rádi Slováky. No Slováci měli pro Američany vysokou přidanou hodnotu – byly levní a pracovití. Slovák dokázal pracovat 12 hodin za dolar a půl. Zaměstnat ho se rozhodně vyplatilo.

Slováci byli do země verbování, protože ekonomika rostla a domácí nechtěli dělat špinavou práci za minimální mzdu. Prvního půl roku Slovák pouze splácel svůj lodní lístek a až později začal šetřit.

Mnoha čekal ještě těžší život než doma, ale s perspektivou blahobytu. Jejich vnuci ji nakonec zažili.

Migrace dokáže fungovat, když do země přijdou lidé, jejichž hlavním cílem je pracovat. Tak jako k nám v tichosti přicházejí Asiaté, kteří jsou ochotni pracovat 12 hodin denně a nabízet služby, které domácí nechtějí nebo neumějí dělat dobře.

Tito lidé jsou pro zemi velkou přidanou hodnotou.

Když migrace nefunguje

Migrace nefunguje a nebude fungovat, když do země přicházejí lidé, kteří nechtějí pracovat. Jejichž hlavním motivem je pobírání sociálních dávek.

Byli by hloupí, kdyby štědré sociální dávky nevyužili. A možná i mnozí pracovat chtějí, ale i zde je jeden velký problém.

V Evropě je 20 milionů lidí, kteří nemají práci. Kolik milionů pracovních míst se potřebuje vytvořit k tomu, aby se dokázaly uspokojit nezaměstnaní Evropané? A kolik dalších třeba vytvořit k tomu, aby se dokázali zaměstnat noví migranti?

Na rozdíl od USA před stoletím a půl, je Evropa zavalena byrokracií, regulacemi a daněmi. Vytvoření nového pracovního místa je těžší než kdykoliv předtím.

Největší efekt, kteří budou migranti mít je, že si vyžádají další zatížení pracujících, větší zdanění a tak menší ekonomický růst a větší nezaměstnanost. A dokonce i ti, co budou pracovat, vezmou práci těm nejchudším.

Evropa v současnosti nemá k tomu, aby byla štědrá. Má obrovský problém sama se sebou.

Země, které mají nízkou nezaměstnanost, jako je Německo, ať si migrantů nechají, pokud je potřebují. Ale úvahy o jednotné celoevropské sociální dávce pro migranty jsou scestné.

Nedejbože skutečně Brusel chce, aby Řekové platili dávky, na které sami nemají?

Je třeba zastat a popřemýšlet. Možná evropských byrokratů napadne, že prosperitu netvoří ti, kteří žebrají, ale ti, co tvrdě pracují.

Nicméně, není třeba se bát – příští volby jim to voliči spočítají … Jaké volby? Do bruselských křesel? … Aha, tak vlastně nesčítají …

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte