Základní kámen úspěšného podnikání

0 190
4/5 - (1 vote)

Co je plánování? Není to nic složitého. Sepsání našich cílů na papír, přičemž si uvedeme i způsob jak chceme cíle dosáhnout.

Každá firma má stanovené vlastní cíle. Každá úspěšná firma si stanovuje i finanční cíle. Sestavuje si vlastní finanční plán. Podnikáme přece proto, abychom dosáhli zisk a růst naší firmy.

Jak si sestavit finanční plán?

Při tvorbě finančního plánu se musíme odrazit od „něčeho“. Uděláme si analýzu našeho podnikání.

Zjistíme, v jaké jsme kondici, kolik máme peněz k dispozici, jaká je naše zadluženost, likvidita, jaké jsou naše závazky, pohledávky … zjistíme naše silné ale i slabé stránky. Identifikujeme rizika ale i příležitosti.

Následně si můžeme formulovat naše cíle. A to buď obecné, například růst tržní hodnoty. Nebo konkrétně, například nárůst objemu tržeb o 5 procent, výnosnost projektu na úrovni 15 procent a podobně. Je jen na nás, jaké cíle si stanovíme. Ale když chceme výsledky, stanovujme si konkrétní cíle.

Dalším krokem při tvorbě finančního plánu je strategie. Představuje určení cesty kterou půjdeme, abychom dosáhli stanovených cílů. Určíme konkrétní postupy, opatření, činnosti, které budeme provádět.

Nyní můžeme vypracovat finanční plán. A to:

  • dlouhodobý – zpravidla na dobu delší než 5 let. Tento plán se zaměřuje na vybrané oblasti podnikání. Například na projekty, investice a podobně.
  • krátkodobý – zpravidla na období od 1 do 5 let. Je konkrétnější. Jeho cílem je zajistit platební schopnost podniku, schopnost hradit včas vlastní závazky. Zaměřuje se na rentabilitu firmy, plánování finanční bilance, cash-flow a rozdělení zisku.
  • operativní – zpravidla do 1 roku. Jde o přesné aktivity, které je třeba provádět na denní, měsíční, kvartální bázi aby firma splnila stanovené cíle.

Dlouhodobý plán je základem pro krátkodobý plán. Ten je zase podkladem pro operativní plán. Takto si firma stanoví konkrétní cíle a činnosti až na ten nejnižší článek ve svém řízení.

Nyní přichází fáze implementace plánu. Jinými slovy, uvedeme plán do praxe, začneme jej realizovat. Stanovujeme úkoly buď pro sebe nebo jinou odpovědnou osobu.

Plánovací proces končí hodnocením našeho finančního plánu. Vyhodnocujeme hlášení o realizaci plánu, případně jejich upravujeme. Vidíme, jak se jednotlivé úkoly plní a víme zjistit, co se podařilo.

Plán je třeba kontrolovat na všech stupních. Tedy od nejnižší až po nejvyšší. Případné odchylky analyzovat, poučit se z nich.

Tajemství podnikání spočívá v přípravě, v zodpovědném plánování. Jak řekl Johann Wolfgang Goethe:

MYSLET JE LEHKÉ. DĚLAT JE TĚŽKÉ. DĚLAT TAK JAK MYSLÍME JE NEJTĚŽŠÍ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte