Zbavte se dluhů a začněte znovu (Jak na osobní bankrot?)

0 181
5/5 - (1 vote)

Průměrná zadluženost Čechů roste. S většími dluhy přichází i větší riziko. To se dá eliminovat, pokud dlouhém rozumíte a víte s nimi racionální pracovat (dluh může být i dobrý a můžete na něm vydělat). Když dluh neklesá, ale roste, máte problém.

Přečtěte si: Dá se připravit na první ÚVĚR? 6 věcí které musíte vědět

Čím později začnete dluh krotit, tím to bude náročnější. Osobních bankrotů v České republice je stále více. Je to legální způsob jak se vyhnout katastrofě a zbavit se dluhů a exekucí.

Příčiny zadluženosti

Způsobů jak se dostat do dluhů je hodně. Většinou se lidé zadlužují, protože chtějí nabýt majetek nebo začít podnikání. Stejně se může stát, že dlouhodobě neřeší svůj osobní cashflow (tok peněz). Když výdaje přesáhnou příjmy, dluh narůstá. Dluh se dá i zdědit.

Co je to platební neschopnost?

Problémy se začínají, když přichází platební neschopnost. Ta má své náležitosti. Dluhy musí být minimálně měsíc po splatnosti a to u více než dvou věřitelů. Dluhy musí být alespoň dva.

Řešením špatné situace může být právě osobní bankrot.

Osobní bankrot je právní úkon a proto o něm rozhoduje konkurzní soud.

Bankrot není pro každého

Bankrot se nedá prohlásit, pokud jste úplné bez peněz. Předně musíte být schopni uhradit minimálně třetinu dluhů v pěti letech – čili potřebujete pravidelný příjem. V opačném případě bude soudní řízení zrušeno. Bankrot je vhodný tehdy, když vaše dluhy převyšují váš majetek.

Připravte se na to, že celý proces oddlužení bude trvat více než 3 a půl roku. Od podání návrhu na konkurz a samotné oddlužení, až po ukončení konkurzu proběhne přibližně 6 měsíců. K tomu, aby soud prohlásil konkurz (ve většině případů je to tzv. Malý konkurz) je třeba splnit podmínky:

  • Nepodnikáte
  • Pokud pracujete jako OSVČ musí s oddlužením souhlasit vaši věřitelé
  • Máte více věřitelů (tedy nejméně dva)
  • Máte peněžité závazky, s jejichž úhradou jste více než 30 dnů v prodlení po splatnosti
  • Nejste schopen tyto závazky plnit (jste v tzv. platební neschopnosti).

Během tohoto období správce komunikuje s věřiteli, zpeněží váš majetek a částečně splatí vaše dluhy. Pokud soud uzná, že jste vynaložili snahu a plnili jste všechny náležitosti konkursu, může rozhodnout o řízení druhé fáze. Tou je oddlužení.

Důležitá je disciplína

Fáze oddlužení je nejdelší. Trvá tři roky, během nichž musí mít dlužník příjem. Soud povoluje dlužníkovi zaměstnanecký poměr i podnikání. Každý rok dlužník předá část příjmů správci. Ten si odkrojí svou odměnu a další peníze předá věřitelům.

Správce může vyžadovat maximálně 70% příjmů dlužníka. Pokud dlužník neporuší daná pravidla po uplynutí 3 let soud rozhodne, že je oddlužení a zbytek jeho dluhů je nedobytný. Soud může rozhodnout i v jeho neprospěch.

Prostor pro spekulace

V prvním případě může být tento právní úkon zneužit k legálně vymazání dluhů, které byly záměrné. Výše dluhů totiž není omezena. Může také nastat případ, že věřitel záměrně nenahlásí do konkurzu své pohledávky. Ty si začne vymáhat až po oddlužení. V tomto případě můžete věřitele žalovat.

Pozor si ještě třeba dát na dluhy, které vznikly během celého procesu. Ty již nespadají pod oddlužení. Tyto dluhy musí dlužník splatit.

Přečtěte si: Nepříjemné důsledky života na úvěr

Osobní bankrot je velmi složitý a dlouhý proces. Finančním problémům předejdete, pokud budete rozumět svým penězům. Sledujte vaše příjmy a výdaje. Zkuste například finanční deník.

Udržujte svůj cashflow v kladných číslech a dluh používejte rozumně. Dostatečná finanční rezerva vám zajistí dost času na to, abyste zvládli i kritické situace. Věnujte čas finančnímu vzdělání a zvyšujte svou gramotnost.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte