Jak na životní pojištění, aby sloužilo vám a ne pojišťovně

0 536
Rate this post

Jak postupovat při výběru životního pojištění

Přemýšlel jsem nad tím, jak co nejvíce zjednodušit postup jak získat kvalitní životní pojištění. Nakonec jsem postup shrnul do 4 základních bodů:

 • Vyberte si pojistná rizika, které mají smysl pro vaše životní pojištění. Vyberte si jen to, co opravdu potřebujete v životním pojištění. Nic více, nic méně.
 • Nastavte si výšku pojistných částek, aby vám životní pojištění přineslo adekvátní pojistnou ochranu. Je to stejně individuální jako výběr pojistných rizik. Každý jsme v jiné situaci.
 • Udělejte si přehled nabídek z více pojišťoven. Pokud se do toho pouštíte sami, tak si oběhněte všechny, abyste nevynechali žádnou, která může být ta pravá právě pro vás. Pokud to řešíte s poradcem, tak srovnání může udělat za vás.
 • Z nabídek si vyberte takové životní pojištění, které vám nejvíce vyhovuje. Při výběru životního pojištění zohledněte výluky, cenu a rozsah pojistného krytí.

Jaká rizika vybrat pro vaše životní pojištění

V životním pojištění si můžete pojistit různá pojistná rizika. Nejčastěji najdete v rámci životního pojištění tato rizika:

 • pojištění smrti,
 • trvalé následky po úrazu,
 • trvalá invalidita z nemoci a úrazu,
 • kritické nemoci,
 • pracovní neschopnost (denní odškodné),
 • chirurgický zákrok,
 • hospitalizace (nemocniční odškodné).

Každé životní pojištění je dobré nastavit na míru pro konkrétního člověka nebo celou rodinu. Nemá smysl mít pojištěné pojistná rizika, které jsou pro vás zbytečné. To, co je zbytečné, nelze zobecnit. Pro každého to může být něco jiného.

Platí pravidlo, že rizika, která způsobují dlouhodobý výpadek příjmu, jsou ty nejpodstatnější. Naopak rizika, které způsobují krátkodobý výpadek příjmu, jsou méně důležité a je mnohem efektivnější krýt tato rizika vlastní finanční rezervou.

Jak si nastavit výšku pojistných částek v životním pojištění

Správně vybrané pojistná rizika samy o sobě nestačí na to, abyste měli kvalitní životní pojištění. Stejně důležité jako výběr pojistných rizik je pro vaše životní pojištění důležité i vhodné nastavení výšky pojistných částek.

Pojistné částky na každé riziko musí být vždy v takové výšce, abyste z plnění dokázali pokrýt své existenční výdaje, závazky a zajistit rodinu. Při správném nastavení životního pojištění si takto dokážete udržet svou životní úroveň pro sebe a pro svou rodinu. Při výpočtu pojistných částek je vhodné zohlednit tyto skutečnosti:

 • výšku úvěrů a jiné závazky,
 • existenční výdaje,
 • příjem partnera a pasivní příjmy
 • výšku úspor,
 • jiný majetek (nemovitosti, cenné papíry),
 • osoby, které jsou závislé na vašem příjmu,
 • individuální požadavky.

Pojistné částky v životním pojištění vždy přizpůsobte aktuální životní situaci, abyste byli pojištěním dostatečně zabezpečen. Navíc budete platit vždy jen za to, co je opravdu potřeba. A právě proto při výběru vždy zohledňujte i flexibilitu životního pojištění.

Nikdy neberte první životní pojištění. Udělejte si přehled nabídek.

Jelikož životní pojištění nabízí poměrně hodně pojišťoven, tak si určitě udělejte přehled nabídek z více z nich. Přehled nabídek životního pojištění vám dává možnost vybírat si podle vámi definovaných požadavků. Díky tomu můžete dosáhnout ideální průnik ceny a pojistného krytí.

Přehled životního pojištění si můžete udělat sami nebo můžete oslovit svého finančního zprostředkovatele, pokud se věnuje i životnímu pojištění.

Které pojišťovny nabízejí životní pojištění v České Republice?

Je jich více než dost. Zde jsem vybral jen ty, se kterými se můžete setkat nejčastěji.

Velmi pravděpodobně je mezi nimi pojišťovna, která vám poskytne životní pojištění nejvhodnější pro vás nebo v jedné z nich životní pojištění možná již máte.

Jak si vybrat z několika nabídek to pravé životní pojištění

Pokud jste se dostali až sem, tak stále nemáte vyhráno. Životní pojištění si vyberete jen jedno, i když můžete mít klidně více než 10 nabídek.

Pokud si vybíráte životní pojištění z více nabídek, tak doporučuji při výběru zohlednit i tyto skutečnosti:

 • Rozsah pojistného krytí, abyste měli životní pojištění s co nejširším pojistným krytím při vámi vybraných rizicích.
 • Výluky v životním pojištění – čím je jich méně, tím je to lepší pro vás.
 • Cenu za životní pojištění – k tomu asi nemusím nic víc psát.

Teoreticky by vám mohly postačovat 2 až 3 nejlepší nabídky. Problém je však v tom, že nemusíte trefit hned napoprvé právě ty pojišťovny, které vám mohou nabídnout životní pojištění, které má šanci dostat se do užšího výběru.

Pokud máte např. 10 nabídek, tak vylučovací metodou vyhoďte nejdříve ty, které za to nestojí už na první pohled. Postupujte dále dokud vám nezůstanou poslední 2 až 3 nejlepší nabídky. Může se stát, že se do užšího výběru dostanou nabídky, které se liší už jen v detailech a jsou i za velmi podobnou cenu.

Pak už rozhodují opravdu detaily podrobné nastudování podmínek. Zvolit si jako hlavní parametr cenu není pro kvalitní životní pojištění nejlepší volba.

Jaké typy životních pojištění najdete na trhu

Životní pojištění je obecný název, který lidé používají k pojmenování více typů produktů.

Nejčastěji se můžete setkat s těmito „životními pojištěními“:

 • rizikové životní pojištění,
 • kapitálové životní pojištění,
 • investiční životní pojištění,
 • úrazové pojištění.

Rizikové životní pojištění

Nabízí asi největší flexibilitu. Můžete si v něm jen pojistit pojistná rizika a nemusíte si v něm povinně investovat peníze. Postupně jak roste finanční gramotnost u lidí na Slovensku, tak se stává stále častějším iu běžných lidí. Z ekonomického hlediska je právě rizikové životní pojištění ve většině případů tou nejlepší volbou.

Kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění

Jedno i druhé nutí lidi spořit nebo investovat peníze. Kromě pojistného krytí musíte dávat peníze navíc, které pojišťovna investuje. Na tom by nebylo nic špatného, ​​ale spoření přes životní pojištění je spojeno s vysokými poplatky, což není právě to, co se vám vyplatí.

V některých případech však pojištění přes investiční životní pojištění může být výhodnější než pojištění přes rizikové životní pojištění. Platí to jen při určité kombinaci pojistných rizik a pro určité skupiny lidí a jen v omezeném množství produktů.

Úrazové pojištění

Je obyčejně spojené s omezením výběru pojistných rizik a chybí tam hlavně pojištění pro případ smrti, které se nachází v rizikovém životním pojištění.

S kým se můžete radit při výběru životního pojištění

Je zcela jedno, zda si životní pojištění řešíte sami nebo rovnou oslovíte nějakého poradce. Podstatné je, abyste si vybrali pojištění, které vám vyřeší vaši situaci. I v případě, že si ho řešíte na vlastní pěst, tak vám životní pojištění bude uzavírat někdo, kdo má na to oprávnění od NBS.

Na trhu můžete najít poradce na životní pojištění, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:

Finanční poradce – zde je nejmenší pravděpodobnost, že někoho takového potkáte. Mám na mysli finančního poradce tak, jak ho definuje zákon. Podle registru ČNB je jich jenom pár.

Vázaný finanční agent – jde o člověka, který může zprostředkovat životní pojištění jen od 1 pojišťovny. Pokud si chcete udělat přehled, tak je musíte oslovit více a s více se i setkat. Je jich více než 9.000.

Pracovník banky – jeho nevýhodou je, že prodej životního pojištění je pro něj jen okrajovou záležitostí. Další nevýhodou je skutečnost, že vám může nabídnout životní pojištění jen z pojišťovny, se kterou má banka podepsanou smlouvu. Obyčejně jde jen o jednu spřízněnou pojišťovnu, takže k přehledu několika životních pojištění se dostanete jen velmi těžko.

Podřízený finanční agent – těchto je na trhu téměř 16.000. Mohou vám zprostředkovat životní pojištění od jakékoli pojišťovny, se kterou má jejich firma smlouvu. Klidně můžete získat od 1 poradce nabídky na životní pojištění od více než 10 pojišťoven. Co je nejpodstatnější? Vybrat si toho správného agenta / zprostředkovatele.

Jak si můžete prověřit, zda váš finanční poradce dělá životní pojištění

Je to jednoduché. Pokud váš poradce zprostředkuje životní pojištění, tak ho najdete v rejstříku ČNB zaregistrovaného pro sektor pojištění.

Zda tam je i ten váš, si můžete prohlédnout na tomto linku přímo v ČNB. Najdete ho pod jeho jménem nebo pod jménem jeho firmy.

Životní pojištění jako téma je téměř nekonečná. Na jedné straně chci při poskytování informací zavést přesný systém a posloupnost a jednak chci poskytnout co nejvíce informací.

Rozhodl jsem se proto v další části článku psát o tom tak, jak mi to napadne bez nějakého seskupování informací v rámci nějakých pomyslných podtémat o životním pojištění.

Čerpám z otázek, které u tématu životní pojištění dostávám v praxi u klientů a čerpám ze zkušenosti, které jsem nabyl během 12 leté praxe. I přesto, že chci k životnímu pojištění napsat co nejvíce, tak jsem si vědom toho, že to je nemožné. Prostě to, co v tomto článku nenajdete, to vám mohu zaslat na vyžádání nebo říct telefonicky, případně osobně.

Tak pojďme na to.

Zdravotní dotazník a životní pojištění

Pokud si uzavíráte životní pojištění, tak vždy ve vlastním zájmu vyplňte zdravotní dotazník tak, aby tam bylo vše podstatné. Nic prosím Nezlehčujte. Může to mít vliv na kvalitu životního pojištění a na pojistné plnění.

Do zdravotního dotazníku pište vždy pravdu, i když právě uvedení reálných informací může způsobit těžší přijetí do životního pojištění a může ovlivnit i cenu.

Ve své praxi jsem se již mnohokrát setkal s tím, že lidé měli uzavřené životní pojištění a přitom měli závažné zdravotní problémy, které byly diagnostikovány již před uzavřením životního pojištění.

Tyto skutečnosti však neuvedli v zdravotním dotazníku při uzavírání pojištění. Pojišťovna o ničem nevěděla a proto je přijala do životního pojištění jako zdravých lidí bez výluk, bez přirážek a s plným pojistným krytím.

Až do momentu likvidace pojistné události je vše v pořádku. Před pojišťovnou však těžko něco zatajíte a při likvidaci pojistné události vyplouvají na povrch i ty skutečnosti, které jste v zdravotním dotazníku neuvedli.

Co pak může následovat? Odmítnutí pojistného plnění nebo krácení pojištěného plnění, pokud se při pojistné události prokáže přímá příčinná souvislost se zamlčení stavem v zdravotním dotazníku.

Pokud si uzavíráte životní pojištění, tak vždy vyplňte poctivě celý zdravotní dotazník a zajistíte si nejen životní pojištění, ale i větší jistotu, že v případě pojistné události dostanete i pojistné plnění v plné výši.

Kdy vás pojišťovna nemusí přijmout do pojištění?

Nejčastějším důvodem, kdy pojišťovna lidem může zcela odmítnout uzavřít životní pojištění je právě zdravotní stav, který je uveden v zdravotním dotazníku. Při uzavírání životního pojištění si pojišťovna může vyžádat absolvování doplňujících zdravotních vyšetření nebo si vyžádá dokumentaci ke zdravotnímu stavu.

Po posouzení zdravotního rizika pojišťovna může přistoupit k navýšení pojistného za životní pojištění, stanovit individuální výluky a může rovněž zcela zamítnout přijetí do životního pojištění.

Dalšími důvody, pro které vás pojišťovna nemusí přijmout do životního pojištění nebo vás přijme s výlukami nebo za vyšší pojistné, je provádění rizikového povolání nebo profesionální provádění sportů.

Dobrá zpráva je ta, že téměř vždy se najde pojišťovna, která vám umí nabídnout životní pojištění s kvalitním krytím a to i za těchto ztížených podmínek. Někdy je to pak už jen otázka ceny za životní pojištění.

Co dělat, když vás pojišťovna nechce přijmout do životního pojištění?

Pojišťovny jsou různé. Jejich postoj při uzavírání životního pojištění v souvislosti se zdravotním stavem je rozdílný. Pojišťovny preferují hlavně zdravých lidí, kde je nižší riziko pojistného plnění.

Nejčastější postup při posuzování zdravotního stavu při životním pojištění je vyžádání si kompletní dokumentace ze zdravotní karty ke diagnóze, kterou jste uvedli v zdravotním dotazníku.

Pokud to není dostačující, tak vás může pojišťovna poslat na zdravotní prohlídky kvůli aktualizaci vyšetření nebo na rozšířené prošetření zdravotního stavu.

Výsledek po ocenění rizika může být i absolutně zamítnutí přijetí do životního pojištění.

Co můžete dělat, pokud vám pojišťovna zcela zamítne akceptovat návrh životního pojištění kvůli zdravotnímu stavu?

 • Můžete požádat pojišťovnu o přehodnocení ocenění rizika. K tomu je však třeba dát nějaký rozumný argument, případně konkrétní návrh, o který žádáte.
 • Můžete si vybrat jinou pojišťovnu, která vás do pojištění vezme. Je několik pojišťoven na trhu, které dokáží pojistit téměř každého. Sice si zaplatíte vyšší pojistné, ale je lepší mít životní pojištění za vyšší pojistné než nemít vůbec žádné životní pojištění.

Sledujte pojistné plnění a nejen pojistné částky

O čem píšu? Není podstatná jen pojistná částka, na kterou jste pojištěni, ale i výše pojistného plnění.

Pojistná částka je částka, na kterou máte sjednané životní pojištění, resp. konkrétní pojistné riziko.

Pojistné plnění je částka, kterou dostanete ze životního pojištění při pojistné události.

Při kterých připojištění může být pojistné plnění v jiné výšce než je sjednána výše pojistné částky? Je jich víc. Nyní vzpomenu jen ty nejčastější:

Trvalé následky s lineárním plněním

Pojistné plnění je vždy přesně totéž procento z pojistné částky jako je procento trvalé invalidity. Např. při trvalé invaliditě z úrazu ve výši 50% a pojistné částce 100.000 € je pojistné plnění ve výši 50.000 €.

Trvalé následky po úrazu s progresivním plněním

Pokud máte ve svém životním pojištění sjednané připojištění trvalých následků s progresí, tak předchozí matematika vůbec nemusí platit. Při stejném případě, tedy pojistná částka 100.000 € a trvalá invalidita 50% bude pojistné plnění 100.000 až 150.000 € v závislosti od pojišťovny. Při progresi je% pojistného plnění vyšší než% trvalého poškození z úrazu.

Smrt s klesající pojistnou částkou

Zde jde o trochu jiný model než je pojištění trvalých následků po úrazu. Pokud si sjednat toto pojištění na 100.000 € např. na 20 let, tak pojistné plnění, ale v tomto případě i pojistná částka klesá každým rokem o 1/20. Proč? Neboť je to připojištění smrti s klesající pojistnou částkou a ta klesá v čase. Je vhodné zejména k pojištění úvěrů, kde klesá jistina úvěru. Pokles může být i jiný než lineární dle zvoleného připojištění a dle zvolené pojišťovny.

Kritické onemocnění

Při tomto připojištění je po diagnóze kritické nemoci vyplacena celá pojistná částka. Takto to alespoň zná většina lidí. Není tomu tak vždy. Některé pojišťovny při tomto připojištění vypláceny při některých pojistných rizicích jen určité procento z pojistné částky. Může se stát, že pojišťovny se ve svém marketingu ohánějí vysokým počtem kritických onemocnění, ale už nic neříkají o tom, že u některých z nich platí jen zlomek z pojistné částky.

Pokud si životní pojištění teprve vybíráte, tak určitě při výběru zohledněte i pojistné plnění, abyste získali takové pojištění, které vám bude řešit vaši životní situaci.

Více lidí na 1 smlouvě může znamenat úsporu na životním pojištění

Někdy bylo běžné, že každý člen domácnosti byl pojištěn na samostatné smlouvě životního pojištění. Dnes to už takovou samozřejmostí není. Několik pojišťovny přišli s životním pojištěním, kde můžete pojistit na 1 smlouvě více osob, resp. celou svou rodinu.

Zároveň s touto možností přišli i se slevami z pojistného, ​​které se odvíjejí od výše platby za životní pojištění. Pokud to zjednoduším, tak platí, že čím více platíte na 1 smlouvě, tím větší slevu získáte. Slevy se pohybují až do výše 30% z celkového pojistného. Platit za celou rodinu 3000 Kč měsíčně nebo platit 2100 Kč měsíčně je obrovský rozdíl. Jen za 5 let to udělá 54 000 Kč.

Pojištění více lidí na jedné smlouvě rizikového životního pojištění nenabízejí všechny pojišťovny. Určitě však stojí za to najít si ty, které takovou možnost nabízejí. Ano, jsou specifické případy, kdy se vám životní pojištění na 1 smlouvě pro celou rodinu nevyplatí, ale ve většině případů to přináší více výhod.

Životním pojištěním si pojišťujte jen to, co je opravdu nezbytné

Toto je jen můj osobní názor, který vychází z mého pragmatického přístupu k financování a také k životnímu pojištění. Bez osobní konzultace a přizpůsobení životního pojištění vaší situaci to není vhodné zevšeobecňovat.

Jsem zastáncem toho, aby lidé platili za životní pojištění jen za to, co je pro ně opravdu nezbytné. Drobné výpadky příjmu, které se dají vykrýt existující vlastní finanční rezervou, nedoporučuji vždy zahrnovat do životního pojištění. Mohou to být krátkodobé PN, drobné úrazy, krátkodobá hospitalizace v nemocnici apod. Jsou to právě ty věci, které si lidé chtějí nejčastěji pojistit.

Naopak dlouhodobé výpadky příjmu, které mají velký vliv na vás a na rodinu, doporučuji krýt přes životní pojištění. Mohou to být rizika jako invalidita, úmrtí živitele rodiny, kritické onemocnění a trvalé následky po úrazu.

Rovněž nedoporučuji přes životní pojištění krýt rizika jako je např. pojištění nezaměstnanosti, kde jsou podmínky pro získání pojistného plnění nastaveny tak tvrdě, že reálně má člověk problém získat pojistné plnění při těch situacích, které může běžně nastat.

Životní pojištění může nahradit z části finanční rezerva a pasivní příjmy

Životní pojištění slouží v první řadě na vykrytí výpadku příjmu z důvodu pojistné události, která sníží vaši schopnost vydělávat peníze.

Pokud se na to podíváme čistě pragmaticky, tak dostatečná finanční rezerva může téměř zcela nahradit životní pojištění.

Pokud chcete být pojištěn, abyste ochránili / zabezpečili svou rodinu v případě vašeho úmrtí např. na částku 900 000 Kč, tak pokud máte finanční rezervu v přesně stejné výšce, tak vám právě tato rezerva zajistí přesně totéž, co si můžete řešit i přes životní pojištění.

Jiný příklad. Máte nemovitost, která vám po očištění o veškeré náklady a zaplacení daní přináší každý měsíc 9000 Kč. Jste v situaci, že i když nepracujete, tak stále máte příjem 9000 Kč měsíčně. Tento pasivní příjem vám umožňuje snížit pojistné krytí v životním pojištění.

Pojištění nemá primárně sloužit k tomu, abyste na něm mermomocí vydělávali. V první řadě má vykrýt právě ty nejhorší scénáře a mělo by vám zajistit vyrovnanou životní úroveň i při nějaké závažné události.

Pokud však máte dostatečné finanční rezervy nebo pasivní příjmy, tak životní pojištění můžete zredukovat mnohem více a díky tomu můžete ušetřit poměrně slušnou finanční částku.

Co může zvýšit cenu za životní pojištění?

Cokoliv, co způsobuje vyšší riziko, že nastane pojistná událost, vůči které si pojištěním chcete zajistit pojistní ochranu. Když to po sobě čtu, tak se mi to zdá komplikované a málo trefné.

Zjednoduším to maximálně, jak si to jen dokážu představit. Platbu za životní pojištění vám mohou navýšit tyto skutečnosti:

 • rizikové povolání,
 • provádění rizikových sportů,
 • profesionální sportovní činnost,
 • zhoršený zdravotní stav.

Toto jsou nejčastější věci, se kterými se setkávám ve své praxi. Nebudu je specifikovat do detailu nakolik je tam obrovské množství různých variací. Kromě navýšení platby za životní pojištění vám mohou tyto skutečnosti zajistit výluky v pojistném plnění.

Cena v životním pojištění není nejdůležitější parametr

Píšu, že není, ale ve skutečnosti ji lidé berou jako hlavní parametr. Ať se vám to líbí nebo ne, nemohu se s tím ztotožnit. Cena za životní pojištění je jen 1 parametr, na základě kterého si mohu z porovnání životního pojištění vybírat.

Neplatí, že čím levnější, tím lépe. A neplatí ani to, že vyšší cena je automaticky i vyšší kvalita.

Při výběru životního pojištění rozhodují v první řadě vaše požadavky (mezi nimi může být i cena) a kvalita pojistného krytí (rozsah krytí a výluky v životním pojištění).

Cena může ovlivňovat až tehdy, pokud máte kvalitativně srovnatelné nabídky na životní pojištění, kde je rozdílná cena. A až tu platí, že nižší cena za životní pojištění je lepší než vyšší.

Spoření přes životní pojištění není dobrá volba pro vaši peněženku

Vysoké poplatky, nižší transparentnost, nízká dostupnost peněz a ještě jednou vysoké poplatky. Rozdíly mezi investováním přes investiční životní pojištění a pravidelné investování do fondů jsou tak obrovské, že to mám až strach napsat. Je to rozdíl v desetitisících korun.

Pokud nemusíte, co většinou nemusíte, tak si v životním pojištění raději peníze nesportují. Vaše peněženka se vám za to poděkuje a zůstane vám více peněz na skutečné investování.

Pojištění úvěru v bance vs. rizikové životní pojištění v pojišťovně

Je běžná praxe, že banky k hypotékám nabízejí automaticky pojištění úvěru. Častokrát banky podmiňují dobré podmínky na hypotéce uzavřením životního pojištění přes banku.

Životní pojištění k hypotéce, resp. pojištění úvěru považuji za dobrou věc, pokud to má pro vás své opodstatnění. S čím se však setkávám při komunikaci s lidmi? Berou si životní pojištění přímo přes banku, aniž si prostudovali podrobné podmínky a porovnali si je s jinými nabídkami životního pojištění.

Co spojuje mnohé bankopojištění?

 • Pojištěný je pouze hlavní žadatel. V mnoha případech není možné do životního pojištění zahrnout partnera, jehož výpadek příjmu může být stejnou pohromou pro rodinný rozpočet jako výpadek příjmu hlavního žadatele.
 • Nezohledňuje se adekvátně zdravotní stav. Zdravotní dotazník já častokrát významné zkrácen, což může ovlivnit pojistné plnění nebo bankovní pracovník mu nepřikládá dostatečný důraz a klient ho nevyplní kompletně. To může mít samozřejmě katastrofální dopad na pojistné plnění.
 • Pojištění se prodává v balících. Vyskládat si životní pojištění, resp. bankopojištění na míru, je téměř nemožné. Pojištění se prodává častokrát v různých balících a pokud chcete i jen 1 riziko navíc, tak si musíte koupit celý balík, ve kterém si kupujete i ty věci, které v životním pojištění v podstatě ani mít nechcete.
 • Pojistné plnění může být omezeno. Uvedu to na konkrétním příkladu. Pojištění trvalých následků přes bankopojištění se běžně prodává s krytím, ve kterém plnění nastává až tehdy, když člověk má trvalou invaliditu z úrazu ve výši 70% a více. Pokud má méně, tak plnění není žádné a klient musí úvěr nadále splácet. U životního pojištění přímo přes pojišťovnu, může být plnění již od 1% trvalé invalidity z úrazu, což je obrovský rozdíl.
 • Za podobnou cenu lze získat kvalitnější pojištění. Porovnával jsem to několikrát pro různé klienty a v drtivé většině případů srovnání rozsahu pojistného krytí a ceny za životní pojištění mluvili jasnou řečí ve prospěch sjednání pojištění přímo přes pojišťovnu.

Indexace životního pojištění = možnost navýšení pojistných částek bez zkoumání zdravotního stavu

Zdá se to na první pohled jako banalita, která není žádnou výhodou. Takto se na to dívá většina lidí. Jde o lidi, kteří jsou zdraví a jejich zdravotní stav se zásadně nezměnil oproti stavu v době, kdy si sjednávaly životní pojištění.

U lidí, kterým se zdravotní stav po sjednání životního pojištění významně změnil k horšímu, je to obrovská výhoda. Při indexaci životního pojištění totiž pojišťovna nezkoumá zdravotní stav klienta. Automaticky dojde k navýšení pojistných částek a klient je tak pojištěn na vyšší pojistné částky a to i přesto, že by ho v současném zdravotním stavu pojišťovna vůbec nepřijala do pojištění.

Kdy se vám vyplatí nechat si i drahé životní pojištění

Je to poměrně běžná věc. Přijde za mnou člověk, který má životní pojištění a chtěl by udělat změnu. Chce platit méně a zároveň mít kvalitnější pojistné krytí jako to, které má dosud.

Relativně rychle mu vím udělat srovnání nabídek na životní pojištění a následně si může vybrat nabídku, kde získá nejlepší průnik mezi rozsahem pojistného krytí a cenou za životní pojištění.

Jsou však situace, kdy se vám vyplatí ponechat si drahé životní pojištění. Souvisí to trochu s předchozím bodem. Pokud je váš zdravotní stav takový, že nová pojišťovna nebo i tatáž, ve které už jste pojištěni, vás do nového životního pojištění nevezme, tak máte jen 1 možnost – zůstat tam, kde momentálně jste.

Čím je kratší pojistná doba, tím méně zaplatíte za životní pojištění

Kratší doba znamená nižší pojistné za životní pojištění. Delší doba obvykle naopak vyšší pojistné. Nenavádí na to, že se máte pojistit na krátké období. Je to jen informace, kterou lze v budoucnu využijete a možná ne.

Změna ceny v závislosti na době pojištění se týká pouze některých složek životního pojištění. Týká se to např. pojištění smrti, invalidity a kritických onemocnění. Na pojištění trvalých následků po úrazu doba pojištění obvykle nemá vliv.

Největší riziko v životním pojištění uzavřeném na kratší dobu spočívá v tom, že jej můžete potřebovat i na delší období. Pokud si po jeho skončení budete chtít sjednat nové životní pojištění, tak musíte počítat s Karenční dobou u některých připojištění a také výlukách.

Výluky mohou vzniknout v souvislosti s karenční doby u některých pojistných rizicích a mohou rovněž vzniknout i výluky z titulu změny vašeho zdravotního stavu. Nejhorší možný scénář je ten, že vám pojišťovna po změně zdravotního stavu nemusí do životního pojištění vůbec přijmout.

Proto může být lépe uzavřít životní pojištění na dobu, jaký je předpoklad, že životní pojištění budete opravdu potřebovat.

Staré životní pojištění obsahují častokrát příliš nízké pojistné částky

Lidé mají běžně uzavřené životní pojištění ještě z dávnější minulosti. Někdy se stává, že se jedná o pojistné smlouvy, které mají dobré podmínky, relativně málo výluk a akceptovatelnou cenu. Může se jednat o životní pojištění, které má hlavu a patu a vyplatí se ho zachovat.

Většina lidí, která má životní pojištění z minulosti, má v něm však pojistná rizika na příliš nízké pojistné částky, které vůbec neřeší jejich životní situaci.

Je jedno, jaký je důvod tohoto stavu. Podstatné je to, že životní pojištění je třeba přizpůsobit vždy aktuální situaci, aby bylo nastaveno kvalitně a aby byla zároveň cena přiměřená kvalitě. Nedostatečné pojistné krytí takové životní pojištění znevýhodňuje.

Co můžete udělat? Nastavte si přídavek k stávajícímu životní pojištění v pojišťovně, kde už máte pojistnou smlouvu (nechte si vypracovat nabídku) a porovnejte si to s konkurenčními nabídkami. Někdy nové pojistné produkty nabízejí životní pojištění, jehož parametry jsou na tom lépe než na starých pojištěních v minulosti a navíc tam můžete získat i lepší cenu za stejné pojistné krytí.

Není to však pravidlo. Občas i staré produkty životního pojištění nabízejí možnost nastavit ho tak, abyste byli pojištěni kvalitně a za přiměřenou cenu.

Životní pojištění pro děti

Děti jsou závislé na svých rodičích. Právě rodiče jsou nositeli příjmu do rodinného rozpočtu a díky nim mají děti dostatek všeho, co potřebují pro svůj život.

Co je důležitější? Životní pojištění pro děti nebo životní pojištění pro rodiče? Odpověď na tuto otázku není u každého jednoznačná. Já osobně jsem zastáncem kvalitního pojištění rodičů. Na pojištění dětí se dívám čistě pragmaticky. Životní pojištění pro děti je méně důležité než kvalitní životní pojištění pro rodiče.

I já sám jsem otcem a mám své děti. Neříkám jasné ne pro pojištění dětí. Říkám jen to, že nejdříve musí mít kvalitní životní pojištění rodiče a až potom jejich děti. Zároveň platí, že životní pojištění pro děti může být nastaveno zcela odlišně než pojištění pro rodiče.

U dětí je podstatné dát do životního pojištění ta rizika, která mohou způsobit významný výpadek příjmu jejich rodičů, např. pokud by dítě vyžadovalo celodenní péči. Mohou to být vážné onemocnění a trvalá invalidita způsobena vážným úrazům. Drobnosti se podle mého názoru vůbec nevyplatí dávat do životního pojištění pro děti.

Pojištění dětí spolu s rodiči na jedné smlouvě

Je to jedna z možností a v mnoha případech je to nejvhodnější řešení. Není nutné, pokud již z nějakých důvodů chcete mít své děti pojištěné, abyste jim uzavíraly samostatné životní pojištění.

Pojišťovny nabízejí v rámci rizikového životního pojištění možnost pojistit na 1 smlouvě několik osob a to včetně i dětí. Pro děti nabízejí všechny potřebné a užitečné pojistné rizika a častokrát za méně peněz než při specializovaných životních pojištěních pro děti.

Jak postupovat při výběru životního pojištění

Vracím se opět k výběru životního pojištění, čím jsem začínal tento článek. Je to opravdu klíčová věc, díky které můžete získat kvalitní životní pojištění za přiměřenou cenu.

Závěr je přesně stejný jako začátek. Toto je stručný postup jak získat kvalitní životní pojištění:

 • Vyberte si pojistná rizika, které mají smysl pro vaše životní pojištění. Vyberte si jen to, co opravdu potřebujete v životním pojištění. Nic více, nic méně.
 • Nastavte si výšku pojistných částek, aby vám životní pojištění přineslo adekvátní pojistnou ochranu. Je to stejně individuální jako výběr pojistných rizik. Každý jsme v jiné situaci.
 • Udělejte si přehled nabídek z více pojišťoven. Pokud se do toho pouštíte sami, tak si oběhněte všechny, abyste nevynechali žádnou, která může být ta pravá právě pro vás. Pokud to řešíte s poradcem, tak srovnání může udělat za vás.
 • Z nabídek si vyberte takové životní pojištění, které vám nejvíce vyhovuje. Při výběru životního pojištění zohledněte výluky, cenu a rozsah pojistného krytí.

Pokud chcete ušetřit čas, tak při řešení životního pojištění můžete oslovit svého finančního poradce, který vám může pomoci při výběru a nastavení životního pojištění. Nebo zkuste vyplnit formulář níže:

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chcete být informováni o nejnovějších akčních půjčkách na email?

Co získáte